Centeringģ in de praktijk / ACB - Associatie Centering® België

centering visie
 

Visie achter Centering®.

 

Volg altijd je eigen pad. Het volgen van het pad van een ander zal je hart nooit echte voldoening geven.

(David Viscott)

 

Visie Centering®

Het oogpunt van waaruit Centering® een case behandelt is circulair, organisch, (bio)dynamisch, totalitair, strevend naar herstel van eenheid en verbondenheid tussen de mens, zijn relaties, zijn leef- en zielswereld.

Centering® is een benaderingswijze waarbij we als mens gelinkt worden aan onze relaties, onze omgeving, onze cultuur, onze roots,... de wereld waarin wij leven. Daarbij heeft een verandering op één van die niveau’s een impact op de andere facetten van de mens zelf en zijn leefomgeving. Doordat dit grotere systeem als één geheel functioneert, brengt die ene verandering beweging op alle andere vlakken met zich mee, zowel in onze binnen- als buitenwereld. Dit dynamisch en organisch geheel streeft constant naar evenwicht en verbondenheid. Als we ons echter terugtrekken uit die verbondenheid, of afsluiten van onze leefwereld en wat daarin gebeurt, voelen we ons geïsoleerd en kunnen we ziek worden. Die afgeslotenheid van onze buitenwereld weerspiegelt zich in onze binnenwereld via ons lichaam, onze emoties, onze gedachten en onze energie.

Een Centering® Practitioner gebruikt die afgeslotenheid van een bepaald deel in het lichaam, die zich vertaalt via spanningen of verminderde beweeglijkheid, als toegangspoort naar het samenhangend geheel. De bijhorende emoties, aanwezige gedachten en energie worden mee geëvalueerd en bekeken binnen het breder perspectief van het geheel van wat op dat moment ook in onze buitenwereld afspeelt.

Een Centering® Practitioner kijkt hier niet naar oorzaak en gevolg, maar gaat het geheel overzien en kijken wat gesteund, gevoed moet worden zodat evenwicht en verbinding met onszelf en onze leefwereld terugkeert.

Voor deze brede kijk baseren we ons op het centeringmodel, dat een verdere uitwerking is van 'the medecine wheel' en de wijsheid die het lichaam of elk levend systeem in zich draagt, de bodyspirit. Meer info over het model, zijn historiek en auteur vind je terug op www.centering.beHoofdzetel

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele - O56/444796 - info @ souldance.be - Souldance
Copyright © Centering® - Webdesign: Levensstroom