Centeringģ in de praktijk / ACB - Associatie Centering® België

model centering
 

Het model.

 

Beschouw jezelf en je mogelijkheden als de binnenkant van de cirkel.

 

Inleiding

 

Het model Centering® is:

  • een “werk-” of “bewustzijnsmodel”
  • een dynamisch model
  • een model die transdicsiplinair toegepast kan worden
  • een ervaringsgericht model

Kurt Pattyn

 

 

De opbouw van het model centering®

De 4 niveaus

Het model Centering® wordt onderverdeeld in 4 niveaus: persoonlijk, relationeel, aarde en universeel niveau. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu wederzijds.

De vier niveau's van Centering

Eerste niveau: persoonlijk niveau (binnenste cirkel)

Het persoonlijk niveau is het niveau die zich afspeelt met betrekking tot de persoon zelf. Het omvat o.a. de fysieke kenmerken, morfologie, emoties, schaduwzijden, gedachten, kwaliteiten, talenten, dromen, enz... van de persoon zelf.

Tweede niveau: relationeel niveau (tweede cirkel)

Het relationeel niveau dat zich afspeelt op vlak van relaties. Het omvat de principes van verbinding, interactie, communicatie, energie uitwisseling, afscheiding, verlies, etc. tussen de persoon en de andere of de persoon en de groep. Het omvat ook alle maatschappelijke, sociale, familiale factoren.

Derde niveau: aarde of mondiaal niveau (derde cirkel)

Het aarde of mondiaal niveau omvat naast alle aspecten van de aarde zelf (o.a. geofysiologische, geomagnetische, geobiologische kenmerken) ook de interactie tussen de verschillende systemen die werkzaam zijn in en op de aarde. Daarnaast bevindt zich op dit niveau alle levende wezens, natuurkrachten en materie.

Vierde niveau: universeel niveau (buitenste cirkel)

Het universeel niveau is de plaats waar de universele wetten thuishoren. Deze wetten vinden er hun oorsprong en vormen de basis van de ontwikkeling van het heelal, de natuur en de levende wezens. Deze wijsheid wordt reeds duizenden jaren overgedragen in verschillende culturen. Dit niveau wordt onderzocht en zichtbaar gemaakt binnen de vakgebieden van de astronomie, kwantumfysica, de genetica en de epigenetica, de geobiologie enz…. Hier worden momenteel baanbrekende onderzoeken en ontdekkingen gedaan.

Principe

Het principe van de niveaus luidt als volgt: De binnenste cirkel (persoonlijk niveau) is onderhevig aan het relationeel niveau (tweede cirkel), samen zijn ze onderhevig aan het aarde niveau (derde cirkel) en deze drie worden gestuurd vanuit het universeel niveau (buitenste cirkel). Deze buitenste laag is het niveau waar de onderliggende drie uit geboren worden.

De 8 velden

In het model Centering® is elk niveau opgebouwd uit 8 velden. Deze velden liggen aan de basis van elk niveau en hebben er hun uitwerking op.

8 velden

 

De 8 velden bestaan uit

 

1. Het fysieke veld
2. Het emotionele veld
3. Het mentale veld
4. Het energetisch veld
5. Het veld van verleden, voorouders, DNA
6. Het veld van ritme en cyclussen
7. Het veld van beweging
8. Het veld van doelen en dromen


 

 

Principe

Het principe van de velden luidt als volgt: Elk veld is een verzameling van essentiële krachten. Door ons te verbinden met deze velden leren we deze te voelen, ervaren en benutten in ons leven, lichaam, relatie, organisatie, enz…

 

Het centrum

Het centrum is de plaats waar alle niveaus en velden samenkomen. De kern.

Het centrum is de plaats van vormeloosheid, tijdloosheid en staat vrij van alle ritme. Het centrum is alles en niets, is zijn en niet zijn. Het is de eeuwigheid. Toegangspoort tot de essentie en echtheid en tot de verschillende dimensies. Leegte, volte, stilte. Levenskracht. Echtheid. Eenheid.

Principe

Het principe van het centrum luidt als volgt: Het centrum is de essentie en de basis van alles. Vanuit dit centrum ontstaat alles. Het is de plek van alle creatie.

De dynamiek van het model Centering® volgens Kurt Pattyn

Inleiding

Het model is een dynamisch, organisch levend wezen, die telkens streeft naar verbondenheid. De kracht van dit model bevindt zich in zijn dynamisch vermogen. Een verandering op een niveau brengt een dynamiek op gang zodat er direct veranderingen ontstaan op andere velden of niveaus. Dit dynamisch vermogen zorgt ervoor dat we niets meer afgescheiden kunnen bekijken en maakt de enorme kracht van verbondenheid duidelijk. De dynamiek wordt gebruikt om de flow en de kracht te herstellen.

De dynamiek van het model Centeringģ

De dynamiek omvat verschillende systemen: beweging, assen, compensaties, patronen, cyclussen, toegangspoorten.

Principe

Door de kennis en inzichten in de dynamiek kunnen we heel doelgericht en persoonsgebonden advies geven, technieken toepassen, evenwicht creëren, bewustzijn verdiepen, suggesties doen, veranderingen bewerkstelligen om de persoon, bedrijf, organisatie te ondersteunen om zijn optimale groei en capaciteit te bereiken.

Hoofdzetel

Overheulestraat 237, 8560 Moorsele - O56/444796 - info @ souldance.be - Souldance
Copyright © Centering® - Webdesign: Levensstroom